RENT YOUR SOUND SYSTEM

Speaker Systems

Soundboks Go
Economy

Soundboks Go

Week
€150
Day
€50
2 x Electrovoice Evolve 50 WHITE
Premium

2 x Electrovoice Evolve 50 WHITE

Week
€750
Day
€300
Soundboks 3
Economy

Soundboks 3

Week
€250
Day
€100
2 x QSC K12 Tops + QSC KSub
Premium

2 x QSC K12 Tops + QSC KSub

Week
€750
Day
€300
Soundboks 2
Economy

Soundboks 2

Week
€185
Day
€75
2x DB Opera 12 + 615 Subwoofer
Premium

2x DB Opera 12 + 615 Subwoofer

Day
€250
Week
€700
2 x QSC K12 Tops
Premium

2 x QSC K12 Tops

Day
€200
Week
€500
2x DB Opera 12 Tops

2x DB Opera 12 Tops

Day
€120
Week
€300