RENT YOUR SOUND SYSTEM

Rental

Soundboks 3
Economy

Soundboks 3

Day
€100
Week
€250
Pioneer DJM-750MK2
Economy

Pioneer DJM-750MK2

Day
€75
Week
€200
Pioneer XDJ-1000MK2
Economy

Pioneer XDJ-1000MK2

Day
€75
Week
€200
Soundboks 2
Economy

Soundboks 2

Day
€75
Week
€185
Soundboks Go
Economy

Soundboks Go

Day
€50
Week
€125